O szkole - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Szkoła

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie to największa szkoła ponadgimnazjalna w regionie kształcąca młodzież w szeroko rozumianej branży gastronomicznej i hotelarskiej.
Szkoła szczyci się przeszło 50-letnią tradycją. Przez ten okres tysiące absolwentów zdobyło zawody umożliwiające podjęcie pracy w kraju i za granicą oraz zdało egzaminy maturalne otwierające drogę do studiów na wyższych uczelniach.


Szkoła posiada nowoczesne zaplecze techniczne:

  • trzy pracownie gastronomiczne

  • salę obsługi konsumenta

  • pracownię hotelarską

  • pracownię internetową

  • pracownię dydaktyczną w postaci stołówki ,w której uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne

  • salę wf z nawierzchnią nowego typu


Uczniowie odbywają okresowe praktyki w najlepszych lokalach gastronomicznych i hotelarskich Częstochowy oraz w ośrodkach wczasowych nad morzem łącząc pracę z wypoczynkiem.
Szkoła współpracuje ze szkołą o podobnym profilu w Pforzheim w Niemczech. Efektem tej współpracy była min. wizyta w naszej szkole konsula RFN.
Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską i pedagogiczną. Uczniowie są otoczeni opieką pedagogów szkolnych i pielęgniarki, którzy na bieżąco pomagają rozwiązywać problemy osobiste i zdrowotne. Rodzice mogą korzystać z pomocy pedagogów i psychologów w ramach ,,grup wsparcia".
Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie ma na celu wszechstronne wykształcenie i wychowanie  młodych ludzi na miarę czasów, w jakich przyjdzie im żyć.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego