Kierunki kształcenia - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kierunki kształcenia

Szkoła

Technikum nr 8Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6


praktyką w szkole (uczeń) i z praktyką u pracodawcy (młodociany pracownik).
Uczniowie tych klas indywidualnie podpisują umowę z zakładem pracy, odbywają praktyki w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 razy w tygodniu do szkoły na naukę  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy m.in.:

  • za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie

  • mają opłaconą składkę ZUS, emerytalną i zdrowotną

  • przysługuje im zasiłek chorobowy

  • posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego

  • okres zatrudnienia i nauki liczy się im do stażu pracy

Po uzyskaniu kwalifikacji w szkole zawodowej uczniowie mogą kontynuować naukę i uzyskać wykształcenie średnie.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego