Kalendarz roku - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz roku

Uczeń

Termin

Przedsięwzięcie

Cel

02.09.2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

05.09.2019r.

Zebranie z rodzicami

Przekazanie informacji o prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu oraz zasadach oceniania i klasyfikowania. Wybór nowej Rady Rodziców

12.09.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny

26.09.2019r.

Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Uczniowie ze specjalnymi potrzebabi edukacyjnymi

03.10.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o procedurach maturalnych i egzaminach zawodowych

15.10.2019r.

Próba ewakuacyjna

12.11.2019r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych na pierwszy semestr

14.11.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach i frekwencji na pierwszy semestr

04.12.2019r.

Wystawienie proponowanych ocen na I semestr w klasach pozostałych

05.12.2019r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na pierwszy semestr

13.12.2019r.

Wystawienie ocen na pierwszy semestr w klasach maturalnych

16.12.2019r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

18.12.2019r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o otrzymanych ocenach na I semestr

2331.12.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

09.01.2020r.

Egzaminy zawodowe
(część praktyczna)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.01.2020r.

Egzaminy zawodowe
(część pisemna)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13-26.01.2020r.

Ferie zimowe

03.01.2020r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych na I semestr

08.01.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

10.01.2020r.

Zebrania z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie o otrzymanych ocenach na pierwszy semestr

13.03.2020r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych

16.03.2020r.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

Poinformowanie o proponowanych ocenach na koniec roku

09-14.04.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15.04.2020r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

17.04.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

20.04.2020r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

22.04.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych

24.04.2020r.

Zakończenia nauki w klasach  maturalnych

04.05.2020r.
05.05.2020r.
06.05.2020r.

Matura pisemna z j. polskiego
Matura pisemna z matematyki
Matura pisemna z j. angielskiego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

08.05.2020r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych

12.05.2020r.

Zebranie z rodzicami klas pozostałych

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku

08.06.2020r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych

10.06.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

15.06.2020r.
16.06.2020r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych

18.06.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej
Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
Ewaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

12.06.2020r.

Dzień po Bożem Ciale

22.06.2020r.

Egzaminy zawodowe
(część praktyczna)

23.06.2020r.

Egzaminy zawodowe
(część pisemna)

26.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego

28.08.2020r.

Konferencja  Rady Pedagogicznej

Podsumowanie roku szkolnego

W miarę potrzeb mogą być organizowane inne przedsięwzięcia i imprezy oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej i zebrania z rodzicami klas wyjeżdżających na praktyki. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego