Kalendarz roku - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarz roku

Uczeń

Termin

Przedsięwzięcie

Cel

01.09.2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.09.2029r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie planów i dokumentów na bieżący rok szkolny

24.09.2020r.

Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Uczniowie ze specjalnymi potrzebabi edukacyjnymi

 

Próba ewakuacyjna

13.11.2020r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach maturalnych na pierwszy semestr

14.12.2020r.

Wystawienie ocen na pierwszy semestr w klasach maturalnych

16.12.2020r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

18.12.2020r.

Wystawienie proponowanych ocen na I semestr w klasach pozostałych

2331.12.2020r.

Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.01.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach jedno i dwuliterowych
(część praktyczna)

12.01.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach jedno i dwuliterowych
(część pisemna)

22.01.2021r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych na I semestr

26.01.2021r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

01-14.01.2021r.

Ferie zimowe

19.03.2021r.

Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku w klasach maturalnych

01-06.04.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

20.04.2021r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

22.04.2021r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas maturalnych

26.04.2021r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

27.04.2021r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podjęcie uchwały o ukończeniu szkoły przez uczniów klas czwartych

30.04.2021r.

Zakończenia nauki w klasach  maturalnych

04.05.2021r.
05.05.2021r.
06.05.2021r.

Matura pisemna z j. polskiego
Matura pisemna z matematyki
Matura pisemna z j. angielskiego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.05.2021r.

Wystawienie proponowanych ocen w klasach pozostałych

04.06.2021r.

Dzień po Bożem Ciele

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.06.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacji trójliterowej
(część praktyczna - dokument)

08-12.06.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacji trójliterowej
(część pisemna - na komputerze)

11.06.2021r.

Wystawienie ocen w klasach pozostałych

11-21.06.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacji trójliterowej
(część praktyczna - wykonanie)

14.06.2021r.

Konferencja  Rady Pedagogicznej

Klasyfikacja klas pozostałych

15.06.2021r.

Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne w klasach pozostałych

18.06.2021r.

Konferencja Rady Pedagogicznej. Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

Zatwierdzenie klasyfikacji klas pozostałych.
Ewaluacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

21.06.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach jedno i dwuliterowych
(część praktyczna - dokument)

22.06.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach jedno i dwuliterowych
(część pisemna)

23-08.07.2021r.

Egzaminy zawodowe w kwalifikacjach jedno i dwuliterowych
(część praktyczna - wykonanie)

25.06.2021r.

Zakończenie roku szkolnego

27.08.2021r.

Konferencja  Rady Pedagogicznej

Podsumowanie roku szkolnego

W miarę potrzeb mogą być organizowane inne przedsięwzięcia i imprezy
oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego