Historia - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Szkoła

Nasza szkoła powstała w 1958 roku jako Zasadnicza Szkoła Gospodarcza.                             
W pierwszym dziesięcioleciu jej mury opuściło 979 absolwentów. Od ponad pół wieku wpisuje się w historię Częstochowy Jest szkołą znaną i cenioną.

Ważnym okresem w historii placówki był rok szkolny 1969/1970.Patronką nowego Technikum Gastronomicznego
i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej została Maria Skłodowska-Curie. Przełomowym wydarzeniem było przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ulicy Worcella 1.Dwa lata później placówka otrzymała sztandar szkoły.

Ponad pięćdziesiąt lat pracy dydaktyczno - wychowawczej  przyczyniło się do wykształcenia kilku tysięcy absolwentów - specjalistów związanych z żywieniem człowieka. Potwierdzeniem efektów naszej pracy są wyniki egzaminów maturalnych
i egzaminów potwierdzających przygotowanie zawodowe. Na uwagę zasługują także sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach.

Jesteśmy rozpoznawalni jako szkoła, bo nie tylko bierzemy udział w różnych konkursach, ale organizujemy także własne. Wspólnie tworzymy tradycje szkoły. Przygotowujemy wiele ciekawych imprez, uroczystości, obchodzimy ważne rocznice
i święta. Wiele z nich ma charakter cykliczny.

Bierzemy aktywny udział w projektach edukacyjnych. Zajęcia lekcyjne odbywają się także poza murami szkoły. Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (także zagranicznymi)
.

Obecnie w naszej szkole kształci się 740 uczniów w 30 oddziałach klasowych. Zajęcia prowadzi doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska
.
Możemy pochwalić się także licznym gronem egzaminatorów.

Uczniowie Technikum Nr 8 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 mogą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności dzięki realizowanym w placówce projektom unijnym. Chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Osobiste zaangażowanie Dyrekcji doprowadziło do nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno wychowawczej i modernizacji placówki. Działaniami szkoły od 2008 roku kieruje mgr inż. Arkadiusz Maślanka oraz jego zastępcy: mgr inż. Elżbieta Beska, mgr Adam Giełażyn, mgr Cezary Zwolski.

Ważne miejsce w procesie kształcenia zawodowego naszych uczniów zajmuje Pracownia Gastronomiczna, działająca pod kierunkiem mgr inż. Ilony Puczyńskiej. Stanowi ona integralną część szkoły i koordynuje prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów klas technikum i szkoły zawodowej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego