Akademia rozwoju kompetencji - ZSG Częstochowa

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akademia rozwoju kompetencji

Szkoła > Projekty Unijne


Projekt pn. „Akademia rozwoju kompetencji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO PROJEKTU
„AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI”


Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych (w tym 50 kobiet) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć kształcenia formalnego, w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub kursach certyfikowanych, poprawa efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doposażenie pracowni oraz podniesienie umiejętności 23 (3 K) nauczycieli/ek zawodu w wyniku udziału w kursach i szkoleniach  zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu będą uczestniczyć w formach wsparcia. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia planowane jest w drugiej połowie roku 2017. Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą przez 3 semestry, a następnie przeprowadzone zostaną egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej lub jesiennej.


Więcej informacji znajduje się w załącznikach:
- Ogłoszenie o naborze
-
Regulamin Rekrutacji osoby dorosłe
-
Załącznik 1 - formy wsparcia osoby dorosłe
-
Załącznik 2 - katalog kryteriów osoby dorosłe
-
Załącznik 3 - formularz zgłoszeniowy osoby dorosłe
-
Załącznik 4 - oświadczenie uczestnik uczestniczka projektu osoby dorosłe
-
Załącznik 5 - deklaracja uczestnictwa osoby dorosłe
-
Załącznik 6 - lista podstawowa osoby dorosłe
-
Załącznik 7 - lista rezerwowa osoby dorosłe
-
Załącznik 8 - rezygnacja osoby dorosłe
-
Załącznik 9 - zaświadczenie o zatrudnieniu osoby dorosłe
-
Załącznik 10 - opinia pracodawcy osoby dorosłe


Regulamin - aktualizacja:
-
Aktualizacja_Regulaminu_Rekrutacji_osoby_dorosłe
-
Aktualizacja_załącznik_2_katalog_kryteriów_osoby_dorosłe

- Aktualizacja_Regulaminów_Rekrutacji

Wyniki rekrutacji:
- Lista osób zakwalifikowanych do projektu

II nabór do projektu:
Wyniki rekrutacji:
-  Lista osób zakwalifikowanych do projektu


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego